Mitä IT-konsultti tekee?

Mitä IT-konsultti tekee?

Mitä IT-konsultti tekee? Tämän kysymyksen saavat monet alalla työskentelevät kuulla usein. Ammattina IT-konsultti on vielä monelle melko tuntematon. Tietoteknisen asiantuntijuuden kysyntä on viime vuosina lisääntynyt. Kysynnän lisääntymiseen on vaikuttanut teknologian nopea kehittyminen, digitalisaatio ja palveluiden siirtyminen verkkoon. IT-konsultti on asiantuntija, jolta asiakas saa ohjausta ja apua teknologian ja tietoteknisten infrastruktuurien käyttöönotossa ja kehittämisessä. Konsultin työn keskiössä ovat asiakaslähtöinen ajattelu, liinaus ja prosessien hallinta. Painopiste on siirtynyt viime vuosien aikana pois alan nippelitiedosta ja jonkin teknologian kokonaisvaltaisesta hallinnasta.

Mitä IT-konsultti tekee käytännössä?

Mitä IT-konsultti tekee käytännössä? Mitä on konsultointi? IT-konsultti selvittää ensimmäiseksi, mitä asiakas tarvitsee ja sovittaa sen kanssa yhteen toimivimmat teknologiat. Hän suunnittelee yhdessä asiakkaan kanssa menestyksellisempää tulevaisuutta. Työ on hyvin monipuolista ja usein projektit vaativat eri osa-alueilta osaamista. Konsultti siis opastaa ja neuvoo asiakasta. Parhaimmillaan it-konsultointipalvelun käyttö lisää yrityksen kannattavuutta ja kilpailukykyä.

Milloin sitten kannattaa ostaa it-konsultointia? Konsultin palveluiden käyttö on järkevää silloin, kun osaamisen tarve on vain väli- tai osa-aikaista. Myös silloin, kun halutaan ulkopuoliseen projektiin oma projektipäällikkö, konsultti on hyvä vaihtoehto. IT-konsultin puoleen kannattaa kääntyä myös silloin, kun tavoitteena on nostaa tiimin osaamista ja tehokkuutta tai kehityksen suunta kaipaa objektiivista näkemystä.

Pitääkö IT-konsultin osata koodata? Koodausta tärkeämpää tässä työssä on olla kiinnostunut asiakkaan liiketoiminnasta ja siitä, kuinka sitä voidaan kehittää. Myös käytettävissä olevista teknologioista tarvitaan tietoa. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, mitä ohjelmointi tarkoittaa ja kuinka sitä voi hyödyntää asiakkaan liiketoiminnan kehittämiseksi.

Millainen on hyvä it-konsultti?

Ammattitaitoinen konsultti havaitsee ongelmakohdat ja ratkaisee ne. Hyvä konsultti on tiimipelaaja, mukautuu erilaisiin toimintaympäristöihin ja tilanteisiin. Kouluttautuminen uusien teknologioiden osaajaksi on tärkeää. Uteliaisuus on myös konsultin työssä eduksi. IT-konsultilta vaaditaan hyviä vuorovaikutustaitoja, koska työ tehdään yhteistyössä asiakkaan ja työyhteisön kanssa.

IT-konsultointi on monessa asiassa mukana olemista ja mukautumista erilaisiin työympäristöihin. On tärkeää, että konsultti osaa tulkita tilanteita, sopeutuu asiakkaan toimintatapoihin ja työpaikkakulttuurin. Työ on jatkuvaa oppimista ja itsensä kehittämistä. Työssä on hyötyä vähintään ammattikorkeakoulupohjasta, mutta alalle voi päästä itseoppineenakin. Suuri merkitys alalla menestymiseen on kiinnostuksella ja motivaatiolla. Asiantuntijuus kehittyy vauhdilla haastavien projektien parissa.