IT-konsultti

IT-konsultti
IT-konsultti toimii usein varsin mielenkiintoisilla näköalapaikoilla erilaisissa yrityksissä. Hänen tehtävänsä on työskennellä yhdessä asiakkaan kanssa etsien ja suunnitellen ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaan liiketoimintaa menestymään ja kehittymään. Työ on usein projektiluonteista tiimityötä, jossa eri alojen asiantuntijat pyrkivät yhdessä parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. IT-konsultin toimenkuvia voivat olla esimerkiksi projektijohtaja tai tekninen konsultti. Työskentely voi liittyä tiettyyn teknologiaan tai olla luonteeltaan yleisempää. Olipa ammatillinen nimitys mikä tahansa, asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen on työssä ensisijaisen tärkeää.

IT-konsultti: palkka ja koulutus

IT-konsultin palkka on keskimäärin 5 000 euroa kuussa. Palkoissa on kuitenkin runsaasti vaihtelua. Siihen vaikuttavat esimerkiksi toimenkuva, työpaikka, osaaminen, työkokemus ja työnimike. Joskus palkkaus on projektikohtainen, joskus kuukausipalkka.

Ammattiin ei ole vain yhtä koulutusta. Moni konsultti on opiskellut esimerkiksi tieto- tai viestintäteknologiaa, ohjelmistokehitystä tai liiketaloutta. Toisaalta ammattiin voi päätyä hyvin monenlaisella taustalla, sillä työssä taidot merkitsevät lopulta enemmän kuin tutkinto.

Konsultin työ edellyttää myös jatkuvasti omien tietojen ja taitojen itsenäistä päivittämistä ja kehittämistä. Ala kehittyy ja monipuolistuu niin voimakkaasti, että opiskeluaikana omaksutut teoreettiset tiedot ovat pian auttamatta vanhentuneita.

Monipuolista IT-konsultointityötä

Alalla työskentelevät mainitsevat usein IT-konsultin työn parhaiksi puoliksi työn monipuolisuuden. Erilaisissa projekteissa ja erilaisten asiakkaiden kanssa yhteistyössä urautumisen vaaraa ei ole. Kun työstään jaksaa innostua yhä uudelleen, siihen ei leipäänny.

IT-konsultointi on myös selkeästi päämäärätietoista työtä, jossa edetään kohti tavoitteita ja ennalta määriteltyjä, toivottuja tuloksia. Se, kuinka nämä saavutetaan, on usein analysoitavissa erilaisilla mittareilla. Tämä tuo työlle mielekkyyttä. Onnistumisista voidaan iloita moniammatillisessa tiimissä, ja epäonnistumisista voidaan löytää kehittämisen paikkoja. Työssä kukaan ei ole täysin valmis, vaan uutta oppii jatkuvasti.